kurumsal kimlik
KURUMSAL KİMLİK
Kimliksiz kurum, "kurum" değildir...

Logo, amblem, antetli kağıt, kartvizit, zarf, dosya, tebrik kartları, şirket içi iletişim dökümanları, fatura, makbuz, personel takip formları, başarı belgesi, sertifika, kurumsal yayınlar, faaliyet ve finans raporları, broşür, katalog, reklam, bayrak, çıkartma, ajanda, bloknot, takvim gibi promosyon malzemeleri, ürünler, ürün ambalajları, bina, ofis, şantiye gibi içinde yer alınan çevre tabelaları, yönlendirme elemanları, sergiler, fuarlar, web sitesi, tanıtım CD'si gibi Multimedya uygulamaları, araç üzeri grafikler... Kurumunuzun kimliği yoksa, o kurum sizin kurumunuz değildir. Siz siz olun, kurumunuzu "kimliksiz" bırakmayın.

Tüm bunlar, bir kurumun "kurumsal kimliğinin" birer parçasıdır. Yani bütünün detaylarıdır.

NİLYA TASARIM'ın işi, bu detayları "bütün" haline getirmektir.

Unutmayın, kurumsal kimlik, bir kurumun, vakfın, kuruluşun ya da benzer oluşumların kimlik karmaşasını yok eden ve oluşumun gücünü gösteren tüm görsel/yazılı/sesli ürünler bütünüdür. Özetle, "markalaşma"nın ilk ve en önemli adımı, kurumsal kimliktir.

Logo (Logotype), kurumsal kimliğinizin ana gövdesidir. İyi bir logo, bir firma için en akılcı ve getirisi olan yatırımdır. "Kaliteli hizmet veren bir firmanın kaliteli bir logosu olmalıdır" anlayışına dünyanın tüm kurumsal başarı öykülerinde rastlarız.

Logo, her yerde kullanabileceğiniz bir kimlik ögesi olup şu özellikleri taşımalıdır:

- Sektörde benzersiz olmalıdır.

- Maksimum bilgiyi minimum sürede vermelidir.

- Mümkün olan en geniş kitle tarafından algılanabilmelidir.

- Renk, biçim gibi özellikleriyle firmanızın hizmet ve ürünleriyle ilişkili olmalıdır.

- Logo temsil ettiği kurumun, organizasyonun, markanın özelliklerine ve amacına uygun olmalıdır.

- Firmanızın "ruhunu" yansıtmalı, somutlaştırmalıdır.

- Bütün yüzey ve boyutlara sorunsuz uygulanabilmelidir.

- Farklı yüzey ve medyalara uygulanması aşırı masrafa yol açmamalıdır.

- Ve en önemlisi; logo kurumunuza özgü olmalı, asla taklit ya da kopya olmamalıdır.

Kurumsal Kimlik kavramı, görsel-işitsel iletişim başta olmak üzere, çok boyutlu bir imaj çalışmasını anlatır. Bu çalışmanın amacı, kurumların tarihsel, kültürel, coğrafi kimliklerini, kuruluş amaçlarını ve ideallerini, ürün ve hizmetlerini, sektörel konumlarını, en az çabayla, en kısa zamanda ve etkili bir biçimde hedef kitleye aktarmaktır.

İyi hazırlanmış Kurumsal Kimlik bir firmaya şunları sağlar:

- Firma adının belleklere yerleşmesi

- Firma özelliklerinin görsel hızda aktarılması (dinamizm, yenilikçilik vb.)

- Ürün ve hizmetlerin kalite garantisi

- Ürün ve hizmetlerin doğası ve sektörel konumları hakkında ilk bilgileri iletmesi

- İlk bakışta rakiplerden ayrılma.

Kurumsal Kimlik dönemsel olarak yenilenmeye de ihtiyaç duyar. Firma ve pazar geliştikçe "farkı fark ettirmenin" en etkili yolu bunu imaja yansıtmak, diğer bir deyişle, önyargıyı aşacak kadar etkili ve dolaysız, yani görsel yoldan anlatmaktır.